Liên hệ - Công ty nước sạch Hà Nội

Quảng cáo

Trang chủ » Liên hệ

 

Các số điện thoại liên hệ

Các phòng ban:

- Phòng hành chính – Quản trị:                   38.294.057

- Phòng Thanh tra – Bảo vệ:                       38.292.672

- Phòng công đoàn:                                   38.292.674

- Phòng kiểm tra chất lượng:                     37.164.243

- Phòng tổ chức đào tạo:                           38.292.675

- Phòng hợp tác phát triển:                        38.292.477

- Phòng kế hoạch:                                     38.292.960

- Phòng kỹ thuật:                                      38.292.478

- Phòng tài chính – Kế toán                        38.292.480

- Ban quản lý dự án công trình cấp nước:   38.291.663

 

Khối Xí nghiệp phụ trợ:

- Xí nghiệp Đồng Hồ:                                      37.644.802

- Xí nghiệp Xây lắp:                                        38.430.916

- Xí nghiệp cơ điện vận tải:                             37.473.398

- Xí nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế:                37.160.015

- Xí nghiệp vật tư:                                          38.294.055

- Công ty Cổ phầnNướcTinh khiết Hà Nội        37.622.570

 

Khối XN kinh doanh nước sạch Hà Nội:

- Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội                   38.750.679

- Xí nghiệp Ba Đình:                                38.293.155

- Xí nghiệp Cầu Giấy:                              37.640.175

- Xí nghiệp Đống Đa:                               37.323.861

- Xí nghiệp Hoàn Kiếm:                            39.330.157

- Xí nghiệp Hai Bà Trưng:                        39.872.256

Khối nhà máy:

- Nhà máy nước Mai Dịch:                          37.683.086

- Nhà máy nước Pháp Vân:                        38.611.506

- Nhà máy nước Yên Phụ:                          38.293.147

- Nhà máy nước Ngô Sỹ Liên:                     37.333.824

- Nhà máy nước Ngọc Hà:                          37.628.467

- Nhà máy nước Cáo Đỉnh:                         37.570.035

- Nhà máy nước Nam Dư:                          36.448.200

- Nhà máy nước Tương Mai:                      36.621.995

- Nhà máy nước Hạ Đình:                          38.584.290

- Nhà máy nước Gia Lâm                                     38.750.390

- Nhà máy nước Bắc Thăng Long                      39.531.647