• Định hướng đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2011 Định hướng đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2011
    5 Tháng 10, 2011 6:23 | Đầu tư

    Những năm gần đây mức độ đô thị hóa của Hà Nội phát triển rất nhanh, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, các khu công nghiệp phát triển cùng với tăng nhanh của dân số nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Nhận thức được điều đó, Công ty nước sạch Hà Nội luôn chú…