Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Đầu tư phát triển » Đầu tư phát triển » Đầu tư » Định hướng đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2011

Định hướng đầu tư phát triển hệ thống cấp nước năm 2011

Những năm gần đây mức độ đô thị hóa của Hà Nội phát triển rất nhanh, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, các khu công nghiệp phát triển cùng với tăng nhanh của dân số nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Nhận thức được điều đó, Công ty nước sạch Hà Nội luôn chú trọng đến công tác đầu tư các dự án phát triển về nguồn và mạng lưới cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của thủ đô Hà Nội.

Kế hoạch năm 2011, đầu tư phát triển hệ thống cấp nước của Hà nội theo đúng định hướng, chiến lược của thành phố, nhằm tiếp tục nâng cao mức độ dịch vụ cấp nước, mở rộng phạm vi cấp nước gắn với nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững với 100% dân số đô thị và 26,6% dân số các huyện ngoại thành được cấp nước.

Xây dựng kế hoạch sử dụng và huy động vốn đầu tư cho các dự án phát triển hệ thống cấp nước và thống nhất các nguyên tắc huy động vốn và xác định các nhà đầu tư của Công ty.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất  hoàn thiện quy hoạch hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của Thành phố trên cơ sở cấp nước vùng thủ đô góp phần vào sự phát triển kinh tế  xã hội của Thành phố Hà Nội.

Dự kiến tăng trưởng so với 2010: Phần nguồn 40.000 m3/ngđ, tỉ lệ nước thu tiền tăng khoảng 4%; phát triển khách hàng tăng 15%; doanh thu tăng trên 9%.

Chỉ tiêu cấp nước sạch đô thị: 121 lít/người/ngđ

Dân số dự kiến cung cấp nước sạch tăng thêm: 280.000 người

Lượng nước cấp vào bình quân: 584 m3/ngđ, tháng cao điểm 600.000 m3/ngđ