Đường dây nóng

Trang chủ » Đường dây nóng

  • Thông tin liên lạc Thông tin liên lạc
    6 Tháng 10, 2011 11:47 | Đường dây nóng

    Khi  khách hàng phát hiện rò rỉ đường ống, mất nước hoặc có bất kỳ yêu cầu gì xin vui lòng liên hệ những số điện thoại sau: ĐƠN VỊ ĐỊA BÀN QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP KINH DOANH NƯỚC SẠCH BA…