Trang chủ » Đầu tư phát triển » Quy hoạch tổng thể » Các dự án thực hiện

  • Các dự án phát triển đến năm 2020 Các dự án phát triển đến năm 2020
    24 Tháng 10, 2011 3:24 | Các dự án thực hiện

      I. Các dự án phát triển nguồn 11. Nhà máy nước mặt sông Đuống sẽ xây dựng tại khu vực thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. 12. Xây dựng mới NMN mặt sông Hồng giai đoạn I công suất 150.000m3/ngđ, dự…