Chủ nhật, 17-02-2019  

Trang chủ » Giới thiệu » Khối kinh doanh » Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai

Xí nghiệp kinh doanh nước sạch Hoàng Mai

 

 

- Địa chỉ: Số 1 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà nội

- Điện thoại: 3.6816316 – 3.6816205

- Họ và tên Giám đốc: Phạm Việt Phương

- Địa bàn quản lý: 12/14 phường thuộc quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì (7 xã và 1 thị trấn)

- Tổng số khách hàng: 114.228 khách hàng

- Tổng số CBCNV: 248 người