Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Đầu tư phát triển » Đầu tư phát triển » Khách hàng » Các dự án đầu tư phát triển khách hàng năm 2011

Các dự án đầu tư phát triển khách hàng năm 2011

Năm 2011, Công ty nước sạch Hà Nội tập trung phát triển cấp nước các Huyện ngoại thành: Gia Lâm, Đông anh, Thanh trì, Từ liêm cũng như các huyện phía Tây – Tây Nam của Thành phố Hà Nội. Thực hiện mục tiêu tiếp tục mở rộng phạm vi cấp nước, phát triển khách hàng, tăng doanh thu, sớm thu hồi vốn, tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống các huyện ngoại thành, hoàn thành nhiệm vụ chính trị Thành phố giao. Cụ thể trong năm 2011 hoàn thành 07 dự án giải quyết cấp nước cho trên 51.000 hộ, với 229.500 người dân được cấp nước.

* 04 dự án hoàn thành trong quý III/2011:

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước xã Liên Mạc – Thụy Phương huyện Từ Liêm.

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước khu vực ngoài đê thuộc 03 phường: Trần Phú, Lĩnh Nam, Thanh Trì – quận Hoàng mai.

- Dự án xây dựng hệ thống cấp nước xã Kiêu Kỵ – huyện Gia Lâm.

- Dự án xây dựng mạng lưới cấp nước cho xã Hải Bối và khu vực còn lại các xã Kim  Chung, Võng La, Đại Mạch – huyện Đông Anh.

* 03 dự án hoàn thành trong quý IV/2011:

- Dự án cấp nước huyện Thanh Trì

- Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước DN800 và hệ thống cấp nước phường  Hoàng Liệt

- Dự án xây dựng mạng lưới cấp nước cho xã Phù Lỗ, Phú Minh, Mai Đình – Huyện Sóc Sơn.