Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Đầu tư phát triển » Đầu tư phát triển » Nguồn nước » Các dự án phát triển nguồn cấp nước năm 2011

Các dự án phát triển nguồn cấp nước năm 2011

1. Dự án nâng công suất nhà máy nước Gia lâm lên 60.000 m3/ngđ

Khoan bổ sung 10 giếng khai thác nước ngầm, xây dựng tuyến ống nước thô, xây dựng khu xử lý công suất 30.000 m3/ngđ.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn Cty nước sạch Hà Nội, ngân sách Thành phố cấp và vốn vay Ngân hàng Phát Triển Việt Nam.

Thời gian hoàn thành: quý 4/2011.

Ngoài ra, Công ty nước sạch Hà Nội còn tiếp nhận trạm cấp nước Nguyên Khê công suất 10.000m3/ngđ.

2. Dự án xây dựng hệ thống cấp nước  khu vực Yên Viên – Huyện Gia Lâm.

Đầu tư xây dựng mới hệ thống cấp nước : Khoan 05 giếng khai thác nước ngầm và tuyến ống nước thô DN200 – DNs 300 dài 2.630m.

Xây dựng cụm xử lý công suất 7.200m3/ngđ.

Xây dựng mạng lưới cấp nước bao gồm các tuyến truyền dẫn, phân phối, dịch vụ đảm bảo đến năm 2015 cấp nước đủ cho các khu vực thị trấn Yên Viên, xã Đình Xuyên và xã Yên Thường (thôn Trùng Quán, Quy Mông, Dốc Lã phía Tây đường sắt và cận kề thị trấn Yên Viên).

Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố và nguồn vốn Công ty nước sạch Hà Nội

Một số hình ảnh xây dựng mở rộng Nhà máy nước Gia Lâm: