Chủ nhật, 17-02-2019  

Trang chủ » Tin tức » Công ty Nước sạch Hà Nội kiểm tra an toàn thông tin dữ liệu hóa đơn thu tiền nước tại các đơn vị kinh doanh nước sạch

Công ty Nước sạch Hà Nội kiểm tra an toàn thông tin dữ liệu hóa đơn thu tiền nước tại các đơn vị kinh doanh nước sạch

Để chuẩn bị cho việc thực hiện đề án hiện đại hóa công tác quản lý khách hàng và ghi thu hóa đơn, từ ngày 7/5 đến ngày 12/5/2018, Liên phòng gồm phòng Tài chính kế toán và Hợp tác phát triển đã đi kiểm tra tra an toàn thông tin dữ liệu ghi thu hóa đơn thu tiền nước tại các đơn vị KDNS. Đây là một trong nhiều đề án quan trọng mà Công ty NSHN thực hiện trong năm 2018 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và kiểm soát chặt chẽ công tác phát hành hóa đơn tiền nước.


Nội dung làm việc của đợt kiểm tra lần này bao gồm: An toàn thông tin dữ liệu ghi thu hóa đơn (để bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu, các đơn vị thực hiện công tác sao lưu dữ liệu, chuẩn bị các thiết bị lưu trữ dữ liệu, cài đặt các phần mềm diệt virus tại các máy trạm, máy chủ); Khách hàng giảm trừ phí Bảo vệ môi trường; In và lưu trữ hóa đơn liên 1 tại các đơn vị đến tháng 4/2018.

 

 

 

 


Quý I/2018, 05 xã thuộc huyện Đông Anh đã thí điểm thành công công nghệ ghi đọc hóa đơn điện tử (theo báo cáo tháng 4/2018, doanh thu tiền nước của 5 xã đạt 157,43% theo kế hoạch, tỷ lệ nước thu tiền đạt 91,12% theo kế hoạch). Từ 1/5/2018, Xí nghiệp KDNS Ba Đình đã bắt đầu thực hiện in hóa đơn điện tử cho khách hàng và từ 1/6/2018 bắt đầu hướng dẫn khách hàng trả tiền nước qua các hệ thống ngân hàng. Dự kiến, các đơn vị còn lại gồm Xí nghiệp KDNS Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai sẽ triển khai đề án hiện đại hóa công tác ghi thu hóa đơn vào quý III/2018.


Đề án hiện đại hóa công tác quản lý khách hàng và ghi thu hóa đơn tại 5 đơn vị KDNS Hà Nội được thực hiện dựa trên Căn cứ thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012, Nghị định 80/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về thanh toán không dùng tiền mặt; Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 về Phê duyệt Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại VN giai đoạn 2016–2020; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/05/2017của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Căn cứ kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 9/2017.