Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội

Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty Cổ phần Nước tinh khiết Hà Nội