Chủ nhật, 23-09-2018  

Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

tải về tại đây