Thứ Ba, 11-12-2018  

Trang chủ » Tin tức » Hội nghị triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội

Hội nghị triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng bộ Công ty Nước sạch Hà Nội

 

Sáng ngày 25/7/2017, Đảng bộ Công ty NSHN đã tổ chức hội nghị triển triển khai công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị tập trung vào công tác hướng dẫn rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 vào trung tuần tháng 9 đến tháng 10/2017 theo đúng kế hoạch của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội. Chủ trì hội nghị là đồng chí Nguyễn Trí Khoa, Bí thư Đảng ủy Công ty NSHN.


Trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 21 Đảng viên. Tổng số Đảng viên chính thức là 433 đồng chí. Công tác tuyên giáo đã hướng dẫn các chi, đảng bộ làm tốt công tác tuyên truyền theo chủ đề về ngày thành lập Đảng 3/2, các ngày lễ lớn trong tháng Tư và tháng Năm. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và học tập Chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền và triển khai Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội. Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra và văn phòng Đảng uỷ Công ty đã tiến hành kiểm tra, giám sát 32 chi bộ và 02 đảng bộ bộ phận về công tác thu nộp và sử dụng đảng phí về chế độ sinh hoạt chi, đảng bộ đạt 100% kế hoạch công tác kiểm tra giám sát. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công ty đã kịp thời nhắc nhở các chi bộ chưa thực hiện tốt nghiệp vụ công tác đảng theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 “Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ”. Đảng bộ là hạt nhân lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2017 Đảng bộ đã ra các nghị quyết, chỉ thị để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo toàn diện các tổ chức đoàn thể như: tổ chức đoàn thành niên, tổ chức công đoàn, Hội Cựu chiến binh.

 

Sáu tháng cuối năm, Đảng bộ tập trung hoàn thành những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tập trung xây dựng, triển khai, thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty gắn với thực hiện 02 chương trình công tác của Đảng ủy Khối và 08 Chương trình trọng tâm của Thành ủy Hà Nội phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Công ty; Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và của Đảng ủy Khối; Duy trì và tổ chức thực hiện tốt Văn hóa HAWACOM trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án “cơ chế một cửa trong việc cung cấp dịch vụ công tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội”  lên cấp độ 3 và 4; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ Công ty đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 theo đúng kế hoạch của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Chỉ đạo Công đoàn tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 hoàn thành trong tháng 9/2017; Chỉ đạo Hội cựu chiến binh công ty, Đoàn thanh niên Công ty xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của tổ chức mình; Thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy theo Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 05/01/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo; Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng rà soát, bổ sung và làm tốt quy hoạch cán bộ chủ chốt từ đơn vị đến Công ty theo Nghị định 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ; Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT kỷ niệm 123 năm Ngành Nước Hà Nội, 63 năm ngày truyền thống Công ty Nước sạch Hà Nội; các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, ngày giải phóng Thủ đô 10/10; Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch kỷ niệm 10 năm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, công ty con.