Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Lịch tạm dừng cấp nước » Thông báo ngừng cấp nước » Thông báo tạm ngừng cấp nước từ 6h đến 14h ngày 31/5/2017 tại một số khu vực thuộc quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì

Thông báo tạm ngừng cấp nước từ 6h đến 14h ngày 31/5/2017 tại một số khu vực thuộc quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì

Xem tại đây