Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Lịch tạm dừng cấp nước » Thông báo ngừng cấp nước » Thông báo tạm ngừng cấp nước từ 7h00 đến 17h30 ngày 14/5/2017 tại một số khu vực thuộc quận Hoàng Mai, huyện Thanh trì

Thông báo tạm ngừng cấp nước từ 7h00 đến 17h30 ngày 14/5/2017 tại một số khu vực thuộc quận Hoàng Mai, huyện Thanh trì