Trang chủ » Giới thiệu » Khối kinh doanh » Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

 

 

- Địa chỉ: Số 8C Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

- Điện thoại: 3.9333417 – 3.8257670

- Họ và tên Giám đốc: Nguyễn Đình Tiến

- Địa bàn quản lý: toàn bộ quận Hoàn Kiếm

- Tổng số khách hàng: 36.131 khách hàng

- Tổng số CBCNV: 113 người