Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Lịch tạm dừng cấp nước » Thông báo ngừng cấp nước » Thông báo tạm ngừng cấp nước các ngày 28,29/4 và ngày 5/5/2017

Thông báo tạm ngừng cấp nước các ngày 28,29/4 và ngày 5/5/2017

Xem tại đây