Thứ Năm, 17-01-2019  

Trang chủ » Hoạt động » Đoàn thanh niên » Đoàn thanh niên Công ty NSHN triển khai kế hoạch đổi giấy phép lái xe moto hai bánh tại Công ty NSHN

Đoàn thanh niên Công ty NSHN triển khai kế hoạch đổi giấy phép lái xe moto hai bánh tại Công ty NSHN

 

Căn cứ theo Thông tư 38/2003/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ giao thông vận tải về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 của Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty có nhu cầu đổi giấy phép lái xe mới bằng vật liệu pet, trong ngày 6/10/2016, Đoàn thanh niên Công ty NSHN được sự đồng thuận của Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp cùng phòng Quản lý phương tiện giao thông – Sở Giao thông vận tải HN tiến hành các thủ tục về việc cấp đổi giấy phép lái xe tại trụ sở Công ty NSHN.

 Kế hoạch đã giúp cho các CBCNV Công ty không phải đi lại nhiều lần và giảm tải công tác thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải Hà Nội. Kế hoạch này được toàn thể CBCNV Công ty hưởng ứng nhiệt tình.

 

 

Theo Thông tư 38/2003/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ giao thông vận tải, giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

1. Giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2014;

2. Giấy phép lái xe hạng A4: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2015;

3. Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3):

a) Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016;

b) Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2017;

c) Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2018;

d) Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;

đ) Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.