Chủ nhật, 17-02-2019  

Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Cổ phần hóa » Tài liệu khác » Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Nước sạch Hà Nội do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội sở hữu

Thông báo bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Nước sạch Hà Nội do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội sở hữu

Thông báo Xem tại đây
Báo cáo tài chính tải về
Công bố thông tin tải về
Mẫu giấy đăng ký file 1 ,
file 2
Quy chế đấu giá tải về