Trang chủ » Tin tức » Tin tức nổi bật » Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty Nước sạch Hà Nội trong năm 2014

Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty Nước sạch Hà Nội trong năm 2014

Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm, Xí nghiệp Xây Lắp và Công ty Nước sạch số 2 là 3 đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội nằm trong danh sách 53 doanh nghiệp trong toàn quốc xây dựng đề án tái cơ cấu tính từ tháng 8/2012. Trong năm 2014, Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm và Xí nghiệp Xây Lắp đang tích cực đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, hoàn thành cổ phần hóa theo đúng tiến độ của UBNDTP đã đề ra.

 

Thực hiện Cổ phần hoá của các đơn vị trực thuộc của Công ty Nước sạch Hà Nội nhằm hướng tới các mục tiêu: Tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; Tạo ra cơ chế quản lý linh hoạt, năng động; Mở ra một kênh huy động vốn mới; Thúc đẩy hoàn thiện thị trường tài chính và mội trường kinh doanh; Bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, Doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động, đồng thời giúp người lao động được hưởng những chính sách ưu đãi.

 

Theo Quyết định 2823 và 2825/QĐ-UBND v/v giao kế hoạch thực hiện CPH Xí nghiệp Xây Lắp và Xí nghiệp Hoàn Kiếm: Xí nghiệp Xây lắp hoàn thành thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa báo cáo UBNDTP phê duyệt trong tháng 6/2014; Bán cổ phần lần đầu vào tháng 8/2014. Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm hoàn thành thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa báo cáo UBNDTP phê duyệt trong tháng 8/2014; Bán cổ phần lần đầu vào tháng 10/2014. Cả 2 đơn vị trên đều tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu vào tháng 11/2014.

 

Tính đến nay, phương án cổ phần hóa của cả 2 xí nghiệp đã cơ bản được Ban chỉ đạo CPH phê duyệt và đang chờ UBNDTP chấp thuận. Trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, Xí nghiệp Xây lắp và Xí nghiệp KDNS Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị người lao động bất thường để tuyên truyền, phổ biến đến người lao động về Cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp và Phương án SXKD sau cổ phần hóa tại chính đơn vị mình. Tại đây, toàn thể các CBCNV của cả 2 xí nghiệp đã được trực tiếp đối thoại với Ban chỉ đạo CPH, Ban lãnh đạo Công ty, Ban lãnh đạo xí nghiệp và được trả lời các khúc mắc có liên quan đến quyền lợi của người lao động sau cổ phần hóa.

 

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Ngoài mục tiêu nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, chủ trương này còn giúp người công nhân lao động trực tiếp tại các xí nghiệp trở thành cổ đông, tức là đồng chủ sở hữu thực sự của công ty cổ phần, có quyền đối thoại trực tiếp với chủ sử dụng lao động. Khi CPH doanh nghiệp nhà nước, người lao động được mua cổ phần ưu đãi; được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, phúc lợi; được tiếp tục tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH theo chế độ hiện hành nếu chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần; được hưởng chế độ hưu trí và các quyền lợi theo chế độ hiện hành nếu đã có đủ điều kiện tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố giá trị doanh nghiệp; nếu bị mất việc, thôi việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp được thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định hiện hành.