Trang chủ » Tin tức » Tin tức nổi bật » Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần nước tinh khiết năm 2014

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần nước tinh khiết năm 2014

 

Sáng ngày 7/4/2014, Công ty CP Nước tinh khiết HN đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Đây là đơn vị cổ phần hóa đầu tiên và chính thức đi vào hoạt động của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.

Đại hội Cổ đông lần này đã diễn ra theo đúng trình tự với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trí Khoa, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Như Hải, Tổng giám đốc; các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; cùng các cổ đông của Công ty CP Nước tinh khiết HN.

 

Sau khi tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 7/7/2012, với tỷ lệ vốn nhà nước chiếm hơn 72,76%, công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Tuy thời gian hoạt động theo mô hình Công ty chưa lâu, nhưng Công ty CP Nước tinh khiết đã xây dựng phương án chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, hiệu quả hoạt động doanh nghiệp được thể hiện rõ rệt. Tổng doanh thu thuần năm 2013 đạt 7.083.977.720 đồng, vượt 8% so với kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 194.052.110 đồng. Đời sống người lao động được nâng cao. Công ty CP Nước tinh khiết vinh dự được nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, giấy khen “Tập thể Lao động tiên tiến cấp 2” do Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty NSHN bình xét, Công đoàn Công ty CP Nước tinh khiết được công nhận là “Tập thể Công đoàn vững mạnh”, Chi bộ Công ty CP Nước tinh khiết được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc”.

 

 

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty NSHN, đồng chí Nguyễn Như Hải, Tổng giám đốc chúc mừng những kết quả bước đầu mà Công ty CP Nước tinh khiết đã đạt được. Thành công của Công ty CP Nước tinh khiết là động lực mới cho các đơn vị khác trong Công ty NSHN tiếp tục chuyển đổi doanh nghiệp sang Công ty cổ phần theo đúng lộ trình. Trong các năm tiếp theo, đồng chí giao nhiệm vụ cho Ban lãnh đạo Công ty CP Nước tinh khiết tiếp tục quản lý nguồn vốn Công ty, có kế hoạch cụ thể hàng năm, rà soát đảm bảo chất lượng nước, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giảm chi phí bán hàng, tăng doanh thu lợi nhuận, từng bước thoái vốn Nhà nước, tăng vốn điều lệ để sản phẩm nước tinh khiết đóng chai mang nhãn hiệu CAWA được người dân ủng hộ và tin dùng.

 

Tại Đại hội, ông Đặng Ngọc Hải, Phó Tổng giám đốc Công ty NSHN được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nước tinh khiết, ông Đỗ Minh Hiếu được bầu là Giám đốc Công ty CP Nước tinh khiết.

 

 

Trước những kết quả của tiến trình cổ phần hóa và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, ông Nguyễn Trí Khoa, Chủ tịch HĐTV Công ty NSHN tin tưởng rằng đây là cơ hội để Công ty CP Nước tinh khiết bứt phá đi lên trong thời gian tới. Tập thể Ban lãnh đạo và các CBCNV Công ty CP Nước tinh khiết cần tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đạt ra để quản lý phần vốn Nhà nước và phát triển kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

 

 

Thay mặt Ban lãnh đạo của Công ty CP Nước tinh khiết, đồng chí Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty CP Nước tinh khiết giao nhiệm vụ cho Ban giám đốc mới nhanh chóng kiện toàn công tác tổ chức, ổn định sản xuất. Nhiệm vụ trước mắt là triển khai kế hoạch SXKD năm 2014 với những chỉ tiêu của Thành phố, Hội đồng cổ đông đã thông qua. Tiếp tục nghiên cứu thị trường, thương hiệu để có chiến lược bảo toàn vốn, thoái vốn theo đúng lộ trình.