Trang chủ » Hoạt động » Đoàn thanh niên » Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Nước sạch Hà Nội khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2015

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty Nước sạch Hà Nội khóa II nhiệm kỳ 2013 – 2015

 

Sáng ngày 31/12/2013, Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Công ty NSHN khóa II nhiệm kỳ 2013- 2015 đã được tổ chức tại hội trường trụ sở Công ty. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Công ty, là dịp để các Đoàn viên thanh niên đánh giá kết quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2011- 2013, xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn thanh niên mới với đầy đủ phẩm chất đạo đức, trình độ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của Công ty giao.

 

 


Trong nhiệm kỳ vừa qua, xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đoàn thanh niên Công ty NSHN đã thường xuyên tổ chức các hoạt động bám sát vào chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Đoàn cấp trên. Các nội dung sinh hoạt tại Chi đoàn thường xuyên đổi mới thông qua các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, giao lưu văn hóa thể thao. 100% Đoàn viên thanh niên ký cam kết phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về Đảng, Đoàn… Đội ngũ Đoàn thanh niên luôn là những hạt nhân đi đầu trong các phong trào hành động như “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô”, “ 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Những hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị  như: kiểm tra khách hàng, thu nợ tồn, thi công thiết kế cấp nước vào nhà, đảm nhận công tác đại tu, sửa chữa, sơn sửa nhà xưởng… đã thu hút sự tham gia của hơn 500 Đoàn viên, tổng giá trị làm lợi trên 80 triệu đồng. Được sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty, Đoàn thanh niên Công ty NSHN đã phát động và tổ chức được nhiều đợt quyên góp, tình nguyện, thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, với vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ, tiên phong trong mọi lĩnh vực, Đoàn thanh niên luôn được Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng giao đảm nhận các công việc hoạt động của Công ty như tham gia các kỳ Hội khỏe, Hội thi, Hội diễn văn nghệ do Xây dựng HN, Thành phố, Hội cấp thoát nước Việt Nam, Chi hội cấp nước Miền Bắc phát động. Có thể khẳng định, Đoàn thanh niên Công ty NSHN đã cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn khóa I nhiệm kỳ 2011- 2013. Với những kết quả đã đạt được, Đoàn thanh niên Công ty NSHN đã vinh dự được Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội tặng giấy khen “Cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên” các năm 2011, 2012, 2013. Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013- 2015, nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn thanh niên được đề ra bao gồm: Tổ chức triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đoàn viên thanh niên Công ty với những phương thức sáng tạo phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty; Đẩy mạnh giáo dục lý tưởng Cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho Đoàn viên thanh niên; Xây dựng văn hóa công sở, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn trong Công ty, nâng cao tổ chức cơ sở Đoàn đảm bảo 100% đơn vị có Chi đoàn thanh niên; Xây dựng những chương trình hành động thiết thực để góp phần vào các hoạt động chào mừng 120 năm nghành nước Hà Nội 25/10/1894- 25/10/2014.

 

 

Tại Đại hội, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản HCM Công ty NSHN nhiệm kỳ II năm 2013- 2015 đã được bầu ra với 15 đồng chí Đoàn viên ưu tú.

 

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Như Hải, Tổng giám đốc Công ty ghi nhận những thành tích mà Đoàn thanh niên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, BCH Đoàn thanh niên tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được, là lực lượng tiên phong trong các phong trào thi đua, là đội ngũ tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty. BCH mới cần tập trung xây dựng hoạt động toàn khóa với những mục tiêu cụ thể gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo dấu ấn rõ nét thể hiện vai trò xung kích của thế hệ trẻ Công ty NSHN.

 

Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Nguyễn Trí Khoa, Bí thư Đảng ủy Công ty chúc mừng thành công của Đại hội. Phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn thanh niên Công ty NSHN, trong nhiệm kỳ mới, BCH Đoàn thanh niên cần xây dựng những kế hoạch hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty. Các Đoàn viên phải đi đầu trong những hoạt động phong trào của Công ty, trong đó công tác chống thất thoát thất thu nước sạch phải được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, Đoàn thanh niên cần đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong tuổi Đoàn để giới thiệu các Đoàn viên ưu tú vào Đảng, bổ sung lực lượng cho đội ngũ Đảng viên, nâng tỉ lệ Đoàn viên vào Đảng lên 20% trong nhiệm kỳ tới.

 

Đoàn thanh niên Công ty NSHN gồm 23 Chi đoàn và 01 Liên Chi đoàn Công ty Nước sạch số 2 gồm 733 Đoàn viên, chiếm 25% tổng số CBCNV Công ty, trong đó có 21 Đảng viên trong độ tuổi Đoàn, 34 Đảng viên trong độ tuổi thanh niên, 01 người tốt nghiệp Thạc sỹ, 225 người tốt nghiệp Đại học, 207 người tốt nghiệp Cao đẳng và Trung cấp. Đây là lực lượng trẻ có trình độ chuyên môn, có tri thức, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, nhiệt tình hăng hái tham gia các hoạt động phong trào của Công ty, Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động.