Công đoàn

Diễn đàn

Trang chủ » Hoạt động » Công đoàn » Đại hội Công đoàn cơ sở hướng tới Đại hội Công đoàn Công ty

Đại hội Công đoàn cơ sở hướng tới Đại hội Công đoàn Công ty

 

Trong không khí toàn thể CBCNV Công ty NSHN đang hăng hái đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty NSHN và để lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty, tiến tới Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XII, tháng 8 vừa qua, các đơn vị Công đoàn trực thuộc và Công đoàn bộ phận thuộc Công ty NSHN đã đồng loạt tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2015.


Với phương châm “dân chủ, đổi mới, đoàn kết, thiết thực”, Đại hội Công đoàn bộ phận của các đơn vị, phòng ban là sự kiện quan trọng trong sinh hoạt chính trị, tinh thần của toàn thể các CBCNV trong Công ty.

 

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã thay mặt toàn thể đơn vị báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2009- 2012. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Công đoàn tại các đơn vị được sự chỉ đạo sát sao của BCH Công đoàn Công ty NSHN, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của cấp ủy và sự tham gia hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ, Đoàn viên Công đoàn, đây là điều kiện thuận lợi để BCH Công đoàn hoàn thành tốt vai trò của mình. Tại các đơn vị Công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn luôn kết hợp cùng chính quyền tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao về sản xuất cấp nước, chất lượng nước, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; Tham gia đóng góp các biện pháp nâng cao công tác quản lý; Động viên CNVC có ý thức trách nhiệm trong công việc, phát huy tinh thần làm chủ, hăng hái lao động sản xuất. Hàng năm, Công đoàn đều tham gia tuyên truyền sâu rộng tới các Đoàn viên trong đơn vị thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp, phòng chống HIV/AIDS, ma túy,… với kết quả 100% Đoàn viên ký cam kết thực hiện. Đặc biệt, để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2012), kỷ niệm 118 năm ngày truyền thống Công ty NSHN (25/10/1894- 25/10/2012); Chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội nhiệm kỳ 2012- 2015 Công ty NSHN đã tổ chức Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ năm 2012 với sự tham gia tranh tài của 26 đội thi, gồm hơn 900 diễn viên, đại diện cho 2500 lao động của Công ty.

 

Tại Đại hội của các đơn vị, Thương trực Công đoàn Công ty NSHN đã lắng nghe các đơn vị trình bày một số phương hướng  trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2015 với các nội dung chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn các cấp về phong trào CBVCLĐ; Vận động CNVCLĐ tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị hàng năm, trước mắt tập trung phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2012; Tiếp tục phối hợp với Chính quyền chăm lo đời sống tinh thần, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, thực hiệntốt các chế độ chính sách đối với người lao động của đơn vị; Phát động nhiều phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, “Công đoàn xuất sắc”, “Phụ nữ 2 giỏi”, “Phong trào xanh sạch đẹp”, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… với nội dung hình thức đổi mới, phong phú.

 

Một số hình ảnh Đại hội: