Trang chủ » Hoạt động » Đảng » Văn bản - Qui định » Dự thảo hướng dẫn quy hoạch cán bộ cấp ủy

Dự thảo hướng dẫn quy hoạch cán bộ cấp ủy

STT Tên file Tải về
1 Mẫu phiếu giới thiệu
2 Mẫu báo cáo các chi Đảng bộ
3 Hướng dẫn quy hoạch cấp ủy 2013-2015 (Dự thảo)
4 Công văn đóng góp ý kiến vào quy hoạch cấp ủy