Công đoàn

Diễn đàn

Trang chủ » Hoạt động » Công đoàn » Video các bài hát phục vụ “Cuộc thi tiếng hát trong CNVC-LĐ Công ty NSHN tháng 6/2012″

Video các bài hát phục vụ “Cuộc thi tiếng hát trong CNVC-LĐ Công ty NSHN tháng 6/2012″

 

 

STT Bài hát Tải về Dành cho
iPhone-iPad
1 Lời nước reo vui

2 Lời nước reo vui (karaoke)
 

3 Nước tình yêu của tôi
 

4 Nước tình yêu của tôi (karaoke)
 

5 Dòng nước mát thế kỷ
 

6 Công đoàn ca
 

7 Hãy hát lên bài ca Công đoàn
 

8 Bài ca người lao động
 

Trọn bộ: Tải về