Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » Phổ biến công tác thoái vốn tại Công ty CP SXKD Nước sạch số 3

Phổ biến công tác thoái vốn tại Công ty CP SXKD Nước sạch số 3

 

Trong chiều ngày 22/1/2018, Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 đã tổ chức buổi gặp mặt các CBNV và các cổ đông để phổ biến về công tác thoái vốn tại Hội trường lớn Công ty NSHN. Dự kiến, Công ty CP Nước sạch số 3 thực hiện bán đấu giá cổ phần theo hình thức giao dịch khớp lệnh vào ngày 25/1/2018 tại Công ty Chứng khoán VNDIRECT.


Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 thực hiện thoái 3.608.700 cổ phần, tương ứng 36.087.000.000 đồng, chiếm 65,61% vốn điều lệ. Giá khởi điểm thoái 01 cổ phần của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty CP SXKD Nước sạch số 3 là 17.400 đồng, nằm trong biên độ giá giao dịch của mã chứng khoán NS3 tại ngày thực hiện giao dịch khớp lệnh theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

 

Hướng dẫn giao dịch mua/bán cổ phiếu: xin xem tại đây