Trang chủ » Đổi mới doanh nghiệp » Thông tin » Công văn của UBNDTP Hà Nội về việc chấp thuận thời điểm và giá khởi điểm thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội

Công văn của UBNDTP Hà Nội về việc chấp thuận thời điểm và giá khởi điểm thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội

Xem tại đây