Trang chủ » Tin tức » Khai giảng lớp tập huấn trang bị kiến thức nghiệp vụ hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2017 – 2018

Khai giảng lớp tập huấn trang bị kiến thức nghiệp vụ hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2017 – 2018

 

Sáng ngày 28/4/2017, Công ty NSHN đã tổ chức Lớp tập huấn mạng lưới An toàn vệ sinh viên 2017 – 2018 với sự tham gia của gần 200 học viên gồm Ban An toàn vệ sinh viên Công đoàn Công ty; Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên, bộ phận và mạng lưới An toàn vệ sinh viên của các đơn vị.


Mục đích của lớp tập huấn là trang bị kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp hoạt động để phát huy vai trò của đội ngũ an toàn vệ sinh viên trong công tác kiểm tra và đảm bảo an toàn lao động cho CBCNV trong đơn vị; Triển khai các quy định của văn bản pháp luật về công tác an toàn vệ sinh viên, hướng dẫn, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò, nghiệp vụ và các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến mất an toàn tại đơn vị.

 

Công tác an toàn vệ sinh viên trong những năm vừa qua của Công ty NSHN đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Tuy nhiên nguy cơ mất an toàn vẫn còn nhiều tiềm ẩn, ý thức tự bảo vệ mình và bảo vệ đồng đội của người lao động cần phải được quán triệt, mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động hiệu quả hơn nữa, tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở chấp hành quy trình, quy phạm, tuyên truyền vận động CBCNV trong đơn vị nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và đồng nghiệp.

 

 

Qua buổi tập huấn, các học viên có dịp trao đổi những kinh nghiệm cũng như đưa ra những thắc mắc trong quá trình hoạt động nghiệp vụ tại cơ sở để các giảng viên giải đáp; tiếp thu được những kiến thức và các kỹ năng cần thiết để qua đó nâng cao ý thức sâu sắc hơn vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Sau buổi tập huấn, các học viên làm bài kiểm tra để cấp giấy chứng nhận cho mạng lưới An toàn vệ sinh viên 2017 – 2018.