Công đoàn

Diễn đàn

Trang chủ » Hoạt động » Công đoàn » Công ty Nước sạch Hà Nội nhận bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2015” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Công ty Nước sạch Hà Nội nhận bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong công tác An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2015” của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Là đơn vị cấp nước chủ đạo của Thủ đô Hà Nội, Công ty NSHN luôn là đơn vị thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tại buổi lễ phát động tuần lễ quốc gia An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 của TP Hà Nội, Công ty NSHN đã vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.


Trong năm 2015, Công ty NSHN đã thành lập Hội đồng BHLĐ phân công rõ chế độ trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng cấp, từng chức danh quản lý, có mạng lưới an toàn vệ sinh viên, lực lưỡng chữa cháy hoạt động hiệu quả. Hàng năm xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy cùng kế hoạch sản xuất kinh doanh từ cơ sở đến Công ty. Thành lập đoàn kiểm tra định kỳ về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy theo quy định, đề xuất khen thưởng các đơn vị làm tốt và xử lý các trường hợp vi phạm. Ban lãnh đạo Công ty cùng BCH Công đoàn xây dựng mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại 35 đơn vị để giám sát chỉ đạo thực hiện mọi công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở.

 

Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động các ngành nghề được duy trì thực hiện định kỳ hàng năm theo quy định. Năm 2015, 1.626 CBCNV được huấn luyện định kỳ kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các đơn vị trong công ty đã xây dựng phương án PCCC được các cấp thẩm quyền phê duyệt, chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, theo dõi hồ sơ quản lý theo điều luật, nghị định, thông tư của Nhà nước ban hành. Lực lượng PCCC phòng chống bão lụt tại cơ sở hoạt động có hiệu quả trong công tác sản xuất cũng như trong các dịp lễ tết, các kỳ, cuộc họp của Đảng và Nhà nước. Trang bị cấp phát đồng phục BHLĐ cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, BHLĐ các ngành nghề cho khối sản xuất, các đơn vị KDNS. Thực hiện đầy đủ việc bồi dưỡng phòng chống độc hại đúng đối tượng theo quy định gồm: Phòng Kiểm tra chất lượng, Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp Cơ điện vận tải, Xí nghiệp Vật tư, Công nhân vận hành hệ thống Clo tại các nhà máy, trạm sản xuất. Trang bị phương tiện sơ cấp cứu tại chỗ theo quy định, người lao động được tập huấn xử lý sơ cấp cứu ban đầu. Thực hiện đúng quy định Bộ luật lao động và Điều 10, Điều 11 Chương II của Thỏa ước lao động tập thể của Công ty về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ. Dưới sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc kết hợp với BCH Công đoàn, các đơn vị triển khai phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATLĐ – VSLĐ – PCCN lần thứ 17. Tại các đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu, giúp người lao động nâng cao nhận thức và có trách nhiệm trong công tác giữ gìn môi trường nơi làm việc, thường xuyên tham gia tổ chức trồng nhiều cây xanh, tổng vệ sinh sáng thứ 7 hàng tuần tại khu vực làm việc của đơn vị mình quản lý.

 

Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực và đầu tư thỏa đáng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động: Nâng cấp hoàn thiện sửa chữa hệ thống xử lý sự cố Clorater cho 9/12 nhà máy, sửa chữa nhà xưởng thông thoáng, chống nóng, chống thấm dột, lắp đặt điều hòa, quạt thông gió các nhà điều khiển nhà kho… Năm 2015, Phòng Kỹ thuật đã kết hợp cùng Xí nghiệp vật tư mua sắm 12 bộ trang thiết bị phòng độc Clo có bình dưỡng khí, 10 mặt nạ phòng độc than hoạt tính cho khối sản xuất. Các CBCNV được tập huấn sử dụng các thiết bị trên đều được tập huấn hướng dẫn sử dụng các thiết bị trên.

 

Trong thời gian tới, Công ty NSHN tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TƯ ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác AT-VSLĐ trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; Quyết định số 44/2012/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường huấn luyện cho người lao động và người sử dụng lao động về công tác AT-VSLĐ, đặc biệt, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về AT-VSLĐ, phòng chống cháy nổ.