Trang chủ » Tin tức » Tin tức » Lễ ra mắt Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

Lễ ra mắt Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

 

Sáng ngày 12/8/2015, Công ty nước sạch số 2 Hà Nội đã tổ chức  Lễ ra mắt Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội. Đây là đơn vị thứ 3 thuộc Công ty Nước sạch Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác cổ phần hóa theo yêu cầu của UBNDTP.


Đến dự buổi lễ, về phía các Sở, Ban ngành Thành phố có đ/c Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; đ/c Phạm Công Bình, Phó giám đốc Sở Tài chính, Phó thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty nước sạch số 2 Hà Nội; đ/c Phạm Ngọc Việt, Phó giám đốc Sở nội vụ, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty nước sạch số 2 Hà Nội;  đ/c Trần Ngọc Nam, Phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty nước sạch số 2 Hà Nội; đ/s Nguyễn Văn Mạch, Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp hà Nội. Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội có đ/c Nguyễn Trí Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Phó trưởng ban chỉ đạo CPH Công ty nước sạch số 2 Hà Nội. Về phía Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội có đ/c Đặng Ngọc Hải, Chủ tịch HĐQT; đ/c Nguyễn Hữu Thắng, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

 

 

Công ty TNHHMTV Nước sạch số 2 Hà Nội chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội theo QĐ số 2588/QĐ-UBND ngày 8 tháng 6 năm 2015 của UBNDTP Hà Nội. Việc chuyển đổi này được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình, quy định. Với kết quả bán CP lần đầu, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty đã được UBNDTP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tại QĐ số 1680/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 với vốn điều leeh là 568.000.000.000 đồng, cổ phần phát hành lần đầu là 56.800.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng; trong đó: CP nhà nước 54.891.400 CP tương ứng 548.914.000.000 đồng, chiếm 96,64% vốn điều lệ, CP bán ra bên ngoài nhà nước là 1.908.600 CP tương ứng 19.086.000.000 đồng, chiếm 3,36% vốn điều lệ.

 

Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội hoạt động với các ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Hoạt động tư vấn kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan; Tư vấn quản lý chi phí hạng 2 thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước và phụ trợ.

 

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội đã được tổ chức vào ngày 20/5/2015 đã thông qua Điều lệ, Kế hoạch SXKD và bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty CP theo quy định. Tại buổi lễ ngày lần này, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty đã chính thức ra mắt trước các Sở Ban ngành và các cổ đông.

 

 

Trao đổi tại buổi lễ, đ/c Phạm Công Bình, Phó giám đốc Sở Tài chính, Phó thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty nước sạch số 2 Hà Nội khẳng định việc chuyển đổi Công ty TNHHMTV nước sạch số 2 Hà Nội thành Công ty CP nước sạch số 2 Hà Nội là 1 thành công. Đ/c yêu cầu, Ban lãnh đạo công ty và người lao động tiếp tục tập trung toàn bộ trí tuệ, trí lực nghiên cứu đưa ra các phương án quản lý điều hành doanh nghiệp ngày càng khoa học, phát huy hiệu quả kinh doanh dựa trên những ưu điểm của mô hình công ty cổ phần, nâng cao hơn nữa dịch vụ cấp nước, giảm tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch, bảo đảm cuộc sống cho người lao động.