Công đoàn

Diễn đàn

Trang chủ » Hoạt động » Công đoàn » Công ty Nước sạch Hà Nội thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2015

Công ty Nước sạch Hà Nội thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2015

Khẩu đội súng máy phòng không 12 ly 7 Tự vệ Công ty Nước sạch Hà Nội tham gia bắn đạn thật mục tiêu máy bay tầm thấp

Hòa chung khí thế thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9;

Thực hiện kế hoạch huấn luyện của Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội và Ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình năm 2015;

Nhận thức tầm quan trọng trong công tác quốc phòng – quân sự địa phương, Công ty Nước sạch Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2015: nhiệm vụ tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên của Công ty, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Tổng điều tra quân nhân dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật cần cho nền Quốc phòng ở Công ty theo yêu cầu của cơ quan quân sự cấp trên. Ban Chỉ huy quân sự Công ty lựa chọn những đồng chí cán bộ tự vệ, sỹ quan, hạ sỹ quan dự bị có trình độ, năng lực tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao:

- Từ ngày 19/4/2015 đến ngày 24/4/2015, tại trung đoàn Pháo binh 452 -Thạch Thất – Hà Nội, ban Chỉ huy quân sự quận Ba Đình và Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức tập huấn 4 đồng chí cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự công ty;

- Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 24/4/2015, tại công viên Bách Thảo, tập huấn 3 đồng chí cán bộ cấp trung đội và tiểu đội trưởng;

- Từ ngày 27/5/2015 đến ngày 6/6/2015, tại trường bắn Hòa Thạch – Quốc Oai – Hà Nội, huấn luyện 9 đồng chí trong khẩu đội súng phòng không 12 ly 7, có kiểm tra bắn đạn thật ban đêm;

- Cũng tại trường bắn Hòa Thạch, tiến hành huấn luyện 14 đồng chí sỹ quan, hạ sỹ quan dự bị được biên chế trong Tiểu đoàn bộ đội địa phương của quận Ba Đình.

- Từ ngày 15/6/2015 đến ngày 21/6/2015, huấn luyện 20 đồng chí thuộc trung đội Tự vệ tại chỗ – lực lượng tự vệ công ty.

Ban CHQS Công ty phối hợp với Công đoàn thăm hỏi động viên quân dự bị tham gia huấn luyện

Ngày 26/6/2015, Ban Chỉ huy quân sự Công ty Nước sạch Hà Nội đã phối hợp với Công đoàn Công ty đến thăm hỏi, động viên các đồng chí dự bị động viên đang huấn luyện tập trung tại trường bắn Hòa Thạch – Quốc Oai – Hà Nội.

Ban CHQS Công ty phối hợp với Công đoàn thăm hỏi động viên quân dự bị tham gia huấn luyện

Ban CHQS Công ty phối hợp với Công đoàn thăm hỏi động viên quân dự bị tham gia huấn luyện

Chủ tịch Công đoàn Công ty thăm bếp ăn của Cán bộ chiến sỹ dự bị động viên

Qua các đợt tập huấn, huấn luyện, cán bộ chiến sỹ tự vệ và quân dự bị động viên của Công ty đã được nâng cao về trình độ, kiến thức quân sự, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; Ban chỉ huy quân sự Công ty Nước sạch Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của công ty; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hình hình hiện nay, góp phần giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mồng 2 tháng 9.