Công đoàn

Diễn đàn

Trang chủ » Hoạt động » Công đoàn » Hội nghị biểu dương “Gia đình tiêu biểu” năm 2015 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 – Công ty Nước sạch Hà Nội

Hội nghị biểu dương “Gia đình tiêu biểu” năm 2015 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 – Công ty Nước sạch Hà Nội

Ngày 27/6/2015, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình tiêu biểu” năm 2015 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Tới dự hội nghị, có 101 gia đình tiêu biểu cho gia đình các cán bộ công nhân viên Công ty. Trong đó, số gia đình của Nam CBCNVC-LĐ là 46 gia đình (Chiếm tỷ lệ 45.54%), số gia đình tiêu biểu của Nữ CBCNVC-LĐ là 55 gia đình (Chiếm tỷ lệ: 54.46%); 85 Gia đình được khen thưởng cấp Công ty, 15 đồng chí cấp Ngành và 01 đ/c được Liên đoàn Lao động Thành phố khen thưởng. Bên cạnh đó còn có rất nhiều gia đình liên tục đạt Gia đình tiêu biểu nhiều năm. Các gia đình được công nhận Gia đình tiêu biểu cấp Ngành đều có các cháu đạt Học sinh giỏi, Học sinh giỏi cấp Thành phố.

Đánh giá chung:

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội, cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Công ty, sự vào cuộc hiệu quả của Tổ chức Công đoàn các đơn vị, đặc biệt đại bộ phận CBCNVC-LĐ Công ty nhận thức được những giá trị vô giá của gia đình văn hóa, hạnh phúc và có ý thức phấn đấu để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ đã làm nên những kết quả bước đầu đáng trân trọng. Làm tốt công tác biểu dương khen thưởng đã tác động tích cực, động viên khích lệ các gia đình phấn đấu và ngày càng có nhiều CBCNVC-LĐ trong toàn Công ty đạt gia đình tiêu biểu xuất sắc.

Phát huy những kết quả đạt được, với vai trò là người đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Người lao động, Công đoàn Công ty coi nhiệm vụ xây dựng gia đình CBCNVC-LĐ trong toàn Công ty đảm bảo đạt các tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là mục tiêu, đồng thời là giải pháp để chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, thông qua đó động viên CNVC-LĐ thi đua sản xuất hiệu quả, góp phần phát triển Công ty về mọi mặt.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm:

Để ngày càng có nhiều gia đình CBCNVC-LĐ Công ty tiêu biểu, hoạt động biểu dương tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, phát triển bền vững, Công đoàn Công ty đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo:
- Tiếp tục giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, truyền thống của đơn vị, của Công ty và tuyên truyền để CBCNVC-LĐ hiểu sâu sắc mục đích, ý nghĩa và giá trị của việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
- Tích cực tham gia công tác truyền thông về giới, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho cả nam và nữ CBCNVC-LĐ, vận động tuyên truyền CBCNVC-LĐ thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, văn hóa ứng xử trong gia đình thông qua các chương trình sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công, các buổi nói chuyện, tập huấn; Biểu dương các gia đình tiêu biểu vào dịp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6 tạo môi trường văn hóa, giữ gìn và phát huy những đạo lý tốt đẹp của gia đình Việt Nam do đơn vị hoặc Công ty tổ chức.
Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội luôn mong muốn rằng ngày càng có nhiều gia đình CBCNVC-LĐ trong toàn Công ty đạt chuẩn mực “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” để mỗi gia đình CBCNVC-LĐ đều là gia đình mẫu mực trong cộng đồng dân cư, xã hội.