Công đoàn

Diễn đàn

Trang chủ » Hoạt động » Công đoàn » Ban chấp hành Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội thăm các đồng chí Sĩ quan Quân nhân dự bị

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội thăm các đồng chí Sĩ quan Quân nhân dự bị

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội và Ban chỉ huy Quân sự Công ty Nước sạch Hà Nội đi thăm động viên, tặng quà các đồng chí là Sĩ quan Quân nhân dự bị của Công ty tham gia huấn luyện năm 2014 tại Tiểu đoàn thông tin 610 Bộ Tư lệnh Thủ đô.

 

Địa điểm                        : Thôn Cánh Chủ, xã Bình Yên huyện Thạch Thất – Hà Nội

Thời gian huấn luyện   : 15 ngày (từ ngày 14 đến 29/9/2104)

 

Một số hình ảnh Tiểu đoàn thông tin 610 Bộ tư lệnh Thủ đô: